Pbh aje

Kdy jsem se dozvdl e vyla kniha o aji, jejm spoluautorem je Zdenk Thoma, bezdn jsem zaal uvaovat, kde jsem se s touhle spojitost setkal poprv. Cesta Milc aje do vzdlench konin Asie? Vstava perfektnch fotografi v nkter ajovn? Nakonec jsem pipadl na nenpadnou publikaci "ten k aji", vydanou k vstav "Pocta aji - Pt prvk - Svt japonskch zahrad, Orlick galerie, Rychnov nad Knnou, 1992". Kdy jsem ped mnoha lety ono ten k aji etl, piznvm, e dv strnky o japonskch zahradch a Zdeku Thomovi mi trochu vadily. "ten k aji" to nebylo patn, ale zoufale lan jsem byl hlavn informac aji - a pipadalo mi, e Zdenk Thoma a japonsk zahrady m o "ten o aji" trochu okradly. Te mu prohlsit, e Pbh aje to stonsobn vynahrazuje. Tedy, sp tyistansobn vynahrazuje :-)

Prvn charakteristikou, kterou Pbhu aje jist pisoud i nhodn bloumal v knihkupectv, je vpravnost. Mnoho set stran velkho formtu titnch plnobarevn na kvalitnm pape, mnoho set fotografi a reprodukc. Najt dal nlepky u tak snadn nen - "Pbh aje" je kniha v mnoha ohledech vjimen. Pbh aje se odehrv tisce let, po celm svt, proln do ivota miliard lid. A "Pbh aje" se sna alespo ty nejdeitj a nejviditelnj sti pbhu aje postihnout. Mimodn kol si d mimodn prostedky - take "Pbh aje" disponuje rejstkem slun encyklopedie, fotografiemi v potu a kvalit slun ist fotografick publikace, sbrkou citt jako slun sbrka citt "ekli a napsali o aji".

Vedle sebe le le ohromn mnostv neobyejn rznorodch citac, pramen, odkaz. Prameny jsou neskuten rozmanit - namtkou denkov zznamy z cest autora knihy a jeho ptel, vbr z poezie Konstantina Biebla, Souostrov Gulag, Stopav prvodce po galaxii, oficiln zprvy mezinrodnch organizac. Ona nenpadn tiskovina regionln galerie - ten k aji - se tu podruh vrac, i z toho pramene je citovno.

Pbeh aje pitom vem nen encyklopedie ani diplomov prce - mete jej st jako pbh, od zatku do konce, teba i v jednom kuse. Pbh aje nabz celkem pirozenou djovou linii - prvn velk oddl je vnovn n, pak pichz Mongolsko, Tibet, druh velk st Japonsko, tet Indie, dle se aj r do Evropy a po celm svt. Kniha dle pokrauje odhalovnm "tajemstv chuti" - vhodn vody, ndob a jinch ajovch poteb, spletitost ppravy aje. Tak seznamem aj s doporuenmi k pprav.

emu se tedy "Pbh aje" nejvce podob? Snad vyprvn o aji pi dlouhch veerech (u aje). Vyprav pedv poslucham, ve co v o aji. Nen to pln uhlazen a ujednocen - nkdy z nezaujatho nadhledu dv v citacch promluvit jinm, jindy z vlastn zkuenosti vysvtluje, nkdy dokonce mentoruje. Ale je to fascinujc a vyprav toho v hodn. Nen to dokonale pehledn - stejnho msta se me vyprav dotknout vcekrt, take hledme-li pak v knize napklad informace o lcch a konvikch v n, je teba hledat pinejmm na dvou mstech (kapitola o aji a n a kapitola o konvikch). Tko ale vymyslet nco lepho.

Siln msta

Jako dosud u kad dobr knihy o aji, kter u ns vyla, projevuj se v knize osoby autor. Potet se vrtm k ten k aji a japonskm zahradm. Pestoe "Pbh aje" m autory ti, ekl bych, se jist okouzlen Japonskem je patrn - podobn jako si Karel Valter potrp na jemn chut Driling. (Pozn. po zveejnn Odhadoval jsem se, e tmto zaujetm pro Japonsko pispl Zdenk Thoma. A odhadoval jsem patn - kapitola za svj rozsah vd dkladn prci Soni Thomov.) Kapitola o Japonsku pat k nejvtm pednostem knihy. Potvrzuje to i dosti brutln metoda prostho porovnn potu stran nkterch kapitol (na-62, Japonsko-108, Indie-36), pitom se zrovna v kapitole o Japonsku zd, e vyprav jet k jen malou ast toho, co v. Kapitola o Indii je tak vborn a o dobrodrustvch provzejcch prvn pokusy s ajem v Indii se pokud vm pe esky poprv. Pochopiteln, nkter sti psob relativn slabm dojmem, respektive je jim vnovno relativn mn prostoru. Takov dojem je ale dn pedevm srovnnm, vedle skvl kapitoly psob i vborn kapitola "slabm dojmem". Napklad mm pocit, e kolbka aje na s miliony lid a nkolikatisciletou histori by pece jen zaslouila jet vce. Pitom kdyby kapitola o n spolu s st o nskch ajch vyla jako samostatn kniha, hodnotil bych je vborn, jako srovnatelnou teba s celou vbornou samostatnou knihou "Vechny aje ny". U jen sm uveden pehled nkterch nskch aj, s transkripc namsto obvyklch zkomolenin, je hodnotn dlo. Na kapitole o n se zpisky a adou fotografi z ny podleli milci aje pnov J. imsa a A. Juina.

Hnidopistv

Pi ten kulturnch ploh denho tisku mm asto pocit, e najt njakou tu chybu a uvst njak pipomnky pat k "profesionln cti" autora recenze. Tedy Cejlon urit produkuje vc ne ti tisce tun aje za rok. U zmnnho pehledu nskch aj trochu lituji, e jmna aj nejsou uvedena i ve znacch. ajov dn v Koreji sice nen masov, ale pece jen snad stojc za pr odstavc - dokonce snad existuje svbytn korejsk ajov obad. O Vietnamu je toho snad pece jen trochu mlo. Celkem ovem kniha obsahuje minimum chyb (mn ne teba tyhle strnky - a srovnejte rozsah). K vlastnm pipomnkm typu "o tom by bylo lpe napsat jet vce" musm dodat, e nakladatel u tak projevil znanou odvahu, a jet del a nutn jet dra kniha by se asi dostvala za hranice nosnosti.

O cen a rozhodovn zda koupit i nekoupit

Na prvn pohled je cena lehce pod tisc korun dost vysok. Na druh pohled cena jinch knih o aji tak nen prv zanedbateln, a kdybych se tak musel rozhodovat, radji bych ml doma Pbh aje ne nkolik pekladovch rdc o aji a dalch knih, kter u ns vyly, celkem ve stejn cen. Cena tak samozejm vychz z nklad, a je zejm, e potisknout 400 stran ve tyech barvch nelze zadarmo. Cena pbhu aje je docela adekvtn. Je trochu koda, e se kniha dosud pli nevyskytuje v ajovnch. V knihkupectvch se "Pbh aje" asto ocit na nejroztodivnjch mstech. Navc v konkurenci knih o aji, kter se podle mho nzoru trochu "vezou" na zjmu o aj, a kter by asi v ajovn asi nikdo neprodval. Jednak je tedy koda, e Pbh aje nen v mnoha ajovnch k dostn, a jin literatura ano, zadruh v mnoha ajonch jsou "prun knihovniky" - zrovna Pbeh aje by v nich podle m chybt neml, a asto chyb.

Zvrem

Hodnocen? Verdikt typu est a π tvrt konviek z pti doufm neekte :)
Rd bych autorm za knihu podkoval, rd jsem si ji peetl, a rd se k n obas vracm. Dle pak i vem, jejich postehy o knize jsem zde vyuil.

Strnky knihy:
Příběh čaje

Pro poradek je treba dodat, ze jsem knihu Pribeh caje ziskal jako cenu v soutezi. Nicmene, kdyby ji nebyl vyhral, byl bych si knihu koupil, a recenze by byla podle meho vedomi a svedomi stejna.
Obsah

Jin knihy o aji

Druhy aje
Pprava aje
Historie aje

Prask ajovnk


© Honza Kulveit 1998,2003
Potadlo