Informace o čajovém kruhu

Čajový kruh je zdruµení stránek s čajovou tématikou, které vzájemně odkazuji na členy kruhu.

Pravidla:
  1. Stránky zapojené do ringu odkazují ve spodní části stránky na předchozí stránku v řetězci a na stránku následující.
  2. Odkazy jsou uváděny bez dal±ích podmínek.
  3. Při zru±eni stránek, nebo jejich přesunutí hlasí autor změnu serveru, který na něj odkazuje a spravci ringu, ktery vede seznam učastníku ringu.
  4. Členem ringu se stávají stránky doporučené učastníky ringu.
  5. nepovinné pravidlo: účastníci ringu se pravidelně (jednou za 1/2 roku) scházejí ve vybrané čajovně za účelem vzájeného setkání a pití čaje
Seznam čajovych stránek v kruhu:

Formulář pro přidání stránky

Formulář pro přidání va±ich stránek do čajového kruhu najdete na adrese http://www.caje.cz/ostatni/infokruh.htm. Na stejné stránce také najdete nejaktuálněj±í seznam článků čajového řetězu.

HTML kód pro vloµení na stránky zapojené v kruhu

Samozřejmě musíte odkazy na předchozí a následující stránku nahradit odkazy na stránky, které předchází či následují va±i stránku řetězu :-). Můµete si také stáhnout obrázky, umístit je na stejném místě jako stránky a zeditovat odkazy.


<CENTER><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="360" valign=top> <tr><td width="120" align=right><a href="http://www.predchozi.cz"><img src="http://www.cajovnik.cz/img/kruh3b.gif" alt="Předchozí stránka kruhu" WIDTH="50" HEIGHT="107" BORDER=0 HSPACE=2></a></td> <td width="150" align=center><a href="http://www.cajovnik.cz/infokruh.htm"><img src="http://www.cajovnik.cz/img/kruh1a.gif" alt="Informace o čajovém kruhu" WIDTH="149" HEIGHT="107" BORDER=0></a></td> <td width="120" align=left><a href="http://www.nasledujici.cz"><img src="http://www.cajovnik.cz/img/kruh3a.gif" alt="Dal±í stránka kruhu" WIDTH="50" HEIGHT="107" BORDER=0 HSPACE=1></a></td></tr> <TR VALIGN=top><td width=360 colspan=3 align=center valign=top><FONT SIZE=-2><a href="http://www.predchozi.cz"> Předchozí stránka</a><BR> <a href="http://www.cajovnik.cz/infokruh.htm">Informace o čajovém kruhu</a><BR> <a href="http://www.nasledujici.cz">Dal±í stránka</a></FONT></td> </TR></table></center>

Kontaktní informace o čajovém kruhu: caje@caje.cz
Kontaktní informace o tomto článku kruhu jan.kulveit@krypta.cz

Varianta 1.1 odkazu (doporučuji)

 

Předchozí stránka kruhu Informace o čajovém kruhu Dal±í stránka kruhu
Předchozí stránka
Informace o čajovém kruhu
Dal±í stránka

 


Obsah

Knihy o čaji
Čajové linky
Čajové diskuse
Čtení k čaji

Praµský čajovník


 Počítadlo